Focení z krytu – zima

Tak se podruhé vracím k mému krytu v lese. Hlavním důvodem postavení toho krytu bylo právě focení v zimě (podzimní focení přišlo až později jako bonus, když jsem zjistil, že i na podzim to tam “opravdu žije”). Pro zimní focení mám dva “krmné stoly”. Jeden pro menší ptáky jako jsou sýkorky, červenky,.. a zde sypu … Čítať viac

Focení z krytu – podzim

Jednou z možností, jak fotit faunu v jejich přirozeném prostředí, je využití pevného krytu. Nespornou výhodou pevného krytu (pokud je správně zvolena lokalita i způsob provedení) je, že místní fauna si na něj časem zvykne natolik, že se stane prostě nedílnou součástí jejich biotopu a mají k němu důvěru. Nevýhodou pak může být, že se … Čítať viac

Fotoreport – Chřástal polní

Chřástal polní (Crex crex) patří mezi zvláště chráněné druhy, a to silně ohrožené. Měl by tedy dle zákona požívat ochranu – a to minimálně v tom, že se přizpůsobí hospodaření na loukách (lokalitách), kde se vyskytuje, tak aby mohl úspěšně zahnízdit a vyvést mláďata. A zde je pochopitelně na prvním místě zejména posunutí sečení luk … Čítať viac

Fotoreport – Bukáček malý

Bukáček malý ( Ixobrychus minutus) patří mezi malé volavky (velikost cca holuba). Bohužel, má tu “čest” být ve společnosti živočichů u kterých se uvádí kriticky ohrožený druh. A tomu odpovídají i jeho počty u nás- v Čechách se udává počet hnízdících párů někde kolem 120-150. Důvodem pro výrazný pokles tohoto druhu u nás (tak jako … Čítať viac