Európska komisia žaluje Slovensko za ohrozenie hlucháňa hôrneho

Tetrov hlucháň (Tetrao urogallus)

Európska komisia oznámila, že sa rozhodla podať na Súdny dvor EÚ návrh na začatie konania proti Slovensku za ohrozenie hlucháňa hôrneho. Komisia konkrétne tvrdí, že SR do svojej národnej legislatívy správne nezaviedla, alebo že nedodržiava niektoré články európskej smernice o biotopoch a smernice o vtákoch. V rámci svojho mesačného balíka právnych rozhodnutí týkajúcich sa porušení … Čítať viac

Ako rozoznať rybárikov?

rybárik riečny ( Alcedo atthis )

Ďalší blog z kategórie – zaujímavosti bude venovaný rybárikom – rybárik riečny ( Alcedo atthis ). V tomto blogu Vám ukážeme ako rýchlo v prírode alebo na obrázku rozoznať samčeka od samičky a rozoznať mladých rybárikov od starých . To nám môže v prírode pomôcť pri pozorovaní ,odhadnúť správanie rybárikov a trochu aj predvídať dej … Čítať viac

Prečo pod vŕbou prší za slnečného dňa?

peniarka vŕbová ( Aphrophora salicina )

Prečo pod vŕbou prší za slnečného dňa? Veľa ľudí si myslí že je to prirodzený jav stromov ako napríklad topoľa a vŕby , ale nieje to tak za všetko môže hmyz menom – peniarka vŕbová ( Aphrophora salicina ) . Tento druh hmyzu zaraďujeme medzi malé alebo drobné cikády. Odlišujú sa od ostatných cikád tým, … Čítať viac