Slovensko – Národný park Poloniny

Jedľovo-bukové lesy a pralesy svetového významu. To je náš slovenský najvýchodnejší položený národný park.

Národný park Poloniny

Národný park pribudol do siete slovenských národných parkov v roku 1997. Rozloha národného parku je 29 805 ha a výmera ochranného pásma je 10 973 ha. Je lokalizovaný na slovensko-poľsko-ukrajinskom pohraničí a bezprostredne susedí s poľským Bieszczadskim Parkom Narodowym a ukrajinským Užanskym nacionaľnym pryrodnym parkom. Horský celok, v ktorom národný park vyhlásili, je známy pod názvom Bukovské vrchy. Pomenovanie Poloniny pochádza od jedinečných horských hrebeňových lúk nachádzajúcich sa nad úrovňou lesa – v týchto končinách sa nazývajú poloniny. Takmer 80% rozlohy tvoria lesy. Staré bukové lesy sú vhodné na hniezdenie našich sov. Pri mojich potulkách po Poloninách som najčastejšie pozoroval Sovy dlhochvosté.

V národnom parku žijú naše najväčšie šelmy rys ostrovid , vlk dravý  a aj medveď hnedý.

Zubor lesný (  Bison bonasus)

Poloniny sú jediný národný park na Slovensku kde žije Zubor hôrny. Fotografovanie tohto 600 až 1000kg vážiaceho zvieraťa je veľký adrenalín. Zubor sa živí trávou, výhonkami kríkov a listami. V letných mesiacoch spotrebuje až 30 kg potravy za deň. Počas roka okrem obdobia rozmnožovania sa zubry delia na samičie a samčie skupiny . Samičie skupiny zaberajú teritórium neuveriteľných cca  100 kilometrov štvorcových a  sú vedené dominantnou kravou. 

Fotogaléria:

Celkovo 4,001 zobrazení, z toho dnes 4 !

Zdieľať na

Vložiť komentár