Slovensko – Národný park Poloniny

Jedľovo-bukové lesy a pralesy svetového významu. To je náš slovenský najvýchodnejší položený národný park. Národný park pribudol do siete slovenských národných parkov v roku 1997. Rozloha národného parku je 29 805 ha a výmera ochranného pásma je 10 973 ha. Je lokalizovaný na slovensko-poľsko-ukrajinskom pohraničí a bezprostredne susedí s poľským Bieszczadskim Parkom Narodowym a ukrajinským Užanskym nacionaľnym pryrodnym parkom. Horský … Čítať viac