Vzácny obyvateľ hôľ

tetrov hoľniak (Tetrao tetrix)

Vzácnym obyvateľom našich hôľ, rašelinísk a mokradí je tetrov hoľniak (Tetrao tetrix). Je blízkym príbuzným hlucháňa a rovnako ako on, aj hoľniak je živým svedkom dávnej minulosti, kedy z územia ustupovali ľadovce, čo zásadne ovplyvňovalo počasie a celkový ráz regiónu severného Slovenska. Tieto zmeny postupne ovplyvnili tunajšiu krajinu až tak, že dnes tu zostali len … Čítať viac