Srnčia zver objektívom fotoaparátu

srnec lesný (Capreolus capreolus)

Srnčia zver sa vyskytuje na celom našom území, pričom nájsť ju môžeme prakticky v každom prírodnom prostredí. Aj preto je vďačným objektom začínajúcich a ostrieľaných fotografov. V horách kde je srnčej zveri menej sa správa inak ako v predhorí. Tu azda najviac, okrem prostredia a dostupnosti potravy, jej migráciu a vzťah ku konkrétnej lokalite ovplyvňuje … Čítať viac

Kade chodia medvede

V poľských a slovenských Tatrách, vďaka systematickému výskumu medveďa hnedého len v rámci telemetrie, obidva cezhraničné národné parky (Tatrzański Park Narodowy a Správa TANAP-u) disponujú informáciami o živote sedemnástich takto sledovaných jedincov (11 samcov a 6 samíc). Výskumom získané nové poznatky o medveďoch zvyšujú poznanie a informovanosť o tejto problematike. Presnejšie povedané, mali by… Je … Čítať viac

Vzácny obyvateľ hôľ

tetrov hoľniak (Tetrao tetrix)

Vzácnym obyvateľom našich hôľ, rašelinísk a mokradí je tetrov hoľniak (Tetrao tetrix). Je blízkym príbuzným hlucháňa a rovnako ako on, aj hoľniak je živým svedkom dávnej minulosti, kedy z územia ustupovali ľadovce, čo zásadne ovplyvňovalo počasie a celkový ráz regiónu severného Slovenska. Tieto zmeny postupne ovplyvnili tunajšiu krajinu až tak, že dnes tu zostali len … Čítať viac

Jak zimují medvědi

Několik let jsem byl zapojen do sledování a vyhodnocování chování medvědů v tatranské oblasti. Malým, velkým, starým, ale také mladým medvědům, a to jak samcům, tak samicím, jsme nasazovali obojky pro telemetrické sledování. Vyžadovalo to čas, preciznost a zanícení pro věc. Získali jsme řadu cenných poznatků a ověřili si, že medvědi se pohybují na velmi … Čítať viac