Západné Tatry – Račková dolina

kamzík tatranský

V tomto blogu Vám priblížim ďalšiu nádhernú dolinu v liptovskej časti ZT (Západných Tatier). Račkova dolina je turisticky pomerne významná. Je dlhá viac ako 5 kilometrov. A jej susednou dolinou je Jamnická dolina. Tieto dve doliny rozdeľuje hrebeň Otrhance. Najvyšší vrchol je Jakubina. V strednej časti doliny pri rázcestí pod Klinom ústi do nej jej … Čítať viac

Česko – Mladá Boleslav – Štepánka

veverica stromová ( Sciurus vulgaris )

Druhá lokalita – lesopark Štepánka sa nachádza v Mladej Boleslave . Lesopark Štepánka je jediné známe miesto kde žije vysoký počet veveričiek – veverica stromová ( Sciurus vulgaris ) . Už roky tam ľudia chodia a kŕmia veveričky takže aj plachosť je minimálna . Počas víkendu sa tam dá stretnúť dosť fotografov .. Ja na … Čítať viac

Česko – Mladá Boleslav – Radouč

Syseľ pasienkový ( Spermophilus citellus )

Národná prírodná pamiatka Radouč je maloplošné chránené územie ležiace v okrese Mladá Boleslav v nadmorskej výške 225-240 m nm. Predmetom ochrany je výskyt travinobylinných a skalných teplomilných spoločenstiev na svahoch tvorených vápnitými pieskovci a to hlavne ochrana devaterky poliehavé (Fumane procumbens), ktorej prirodzený výskyt je ojedinelý na celom území ČR. Radouč sa stal chránenou lokalitou … Čítať viac

Česko – Vrbenské rybníky

Chavkoš nočný

Prírodná rezervácia Vrbenské rybníky leží na severozápadnom okraji Českých Budejovíc a má rozlohu 245,8 ha. Zahrňuje 4 veľké rybníky a rozsiahle plochy priľahlých mokraďov a lúk, vyznačuje sa bohatou a unikátnou faunou, flórou a mikroflórou. Založená bola k 1. aprílu 1990, od roku 1993 je tam náučný chodník po hrádzach Vrbenských rybníkov. Ornitológia V rezervácii boli zistené viac ako 193 druhov vtákov (184 druhov k roku … Čítať viac