Česko – Mladá Boleslav – Radouč

Národná prírodná pamiatka Radouč je maloplošné chránené územie ležiace v okrese Mladá Boleslav v nadmorskej výške 225-240 m nm. Predmetom ochrany je výskyt travinobylinných a skalných teplomilných spoločenstiev na svahoch tvorených vápnitými pieskovci a to hlavne ochrana devaterky poliehavé (Fumane procumbens), ktorej prirodzený výskyt je ojedinelý na celom území ČR. Radouč sa stal chránenou lokalitou už v roku 1922, rezervácia bola vyhlásená až v roku 1933 pod názvom Debř o výmere 30 m² a 5. decembra 1977 bol vyhlásený za chránené územie v platnom právnom predpise o vyhlásení OCHÚ (prehlásenie na dnešné rozlohu). Vyhláškou MŽP č.395 / 1992 Zb. sa územie previedlo do kategórie národná prírodná pamiatka (IPA). Dňa 5. októbra 2009 vláda ČR schválila rozšírenie zoznamu území sústavy Natura 2000 o územie európskeho významu (EVL) Radouč.

Na lokalite sa nachádzajú aj stepné plochy medzi skalným svahom a sídliskom. Stepné plochy sú zoologický významné, lebo tu žije európsky chránený syseľ pasienkový (Spermophilus citellus) a nájdeme tam aj Králík divý (Oryctolagus cuniculus). Táto štrkopiesková plošina bola v minulosti využívaná ako vojenské cvičisko, ktorého zásluhou sa zachovala pionierska vegetácia pieskov.

Zdroj: Wikipédia.com

Zhrnutie:

Túto lokalitu navštevujem už pár rokov a rád sa tam s obľubou vraciam. Mám rád syslíky a je to aj celkom sranda . Syseľ je veľký spachtoš a ukladá sa na zimný spánok už v októbri a podľa počasia vstáva okolo mesiaca marec .. Teraz už keď niesu také zimy v Mladej Boleslave sa dá pozorovať aj koncom februára . Na sysle sa oplatí ísť kedykoľvek , stále sa dajú nafotiť iné fotky . Akurát z jari niesu také pekné kým im dorastie srsť . Minulý rok sme mali šťastie a v dobe návštevy tam boli rozkvitnuté ružové kvety 🙂 To bolo po prvý krát od kedy tam chodím .. Inak je tam väčšinou len piesok a v niektorých miestach aj kúsok trávy 🙂 . Všade sú informačné tabule “zákaz kŕmenia” ale len kôly ľuďom ktorý im tam nosia žrádlo sa im tam tak darí a každý rok je ich tam viac a viac .. Takže tam vidieť ten paradox ..Ak ľudia prestanú kŕmiť tak aj celá populácia tam vykape .. Lebo z piesku sa nenažerú. Ako niektorý ľudia sú mimo a kŕmia tam sysle s čokoládou a inými pochúťkami .. Tým by osveta pomohla , ale to je na iný blog …  Ak máte nejaké otázky k danej lokalite kľudne sa pýtajte vo fóre 😉

Fotogaléria:

Uverejnený blog na domovskej stránke prispievateľa

Celkovo 2,149 zobrazení, z toho dnes 2 !

Zdieľať na

Vložiť komentár