Mesiac marec z pohľadu fotolovca.

Mesiac marec je z pohľadu fotolovca veľmi zaujímavý mesiac . V tomto mesiaci prichádza jarná rovnodennosť a nastupuje jaro . Vtomto mesiaci sa dá pozorovať veľmi vzácne vtáctvo ktoré je na jarnom ťahu na sever , tieto druhy využívajú niektoré lokality ako medzizastávku kde si trochu odpočinú a pokračujú ďalej . Vtáčia migrácia je tak už v plnom prúde a na najvýznamnejšom vtáčom území na Slovensku pri obciach Senné a Iňačovce v okrese Michalovce možno sledovať jarné divadlo obrovského počtu migrujúcich vtákov. Každoročne migrujú cez územie východného Slovenska desiatky tisíc žeriavov, ale pozorovanie tak početného zhromaždiska je mimoriadnym úkazom. Žeriav popolavý (Grus grus) je charizmatický vtáčí druh hniezdiaci v severskej tajge a v neprístupných močiaroch severnej Európy. Ja som bol tento rok na žeriavy v Poľsku ..

Hlasové prejavy:


Počas marca prilietajú na svoje hniezdiska :

 • Trasochvost biely ( Motacilla alba )
 • Cíbik chochlatý ( Vanellus vanellus )
 • Krutohlav hnedý ( Jynx torquilla )
 • Holub hrivnák ( Columba palumbus )
 • Bocian biely ( Ciconia ciconia )
 • Bocian čierny ( Ciconia nigra )
 • Žltochvost domový ( Phoenicurus ochruros )
 • Žltochvost hôrny ( Phoenicurus phoenicurus )
 • Slávik modrák (Luscinia svecica )
 • Kršiak rybár ( Pandion haliaetus )
 • a ešte pár dalších

Počas marca začínajú čistiť alebo robiť dutiny viaceré druhy napr.

 • Brhlík lesný ( Sitta europaea)
 • Žlna zelená ( Picus viridis )
 • Tesár čierny ( Dryocopus martius )

Počas marca prebieha párenie cicavcov

 • Psík medvedíkovitý (Nyctereutes procyonoides )
 • Mačka divá ( Felis silvestris )
 • Ondatra pižmová ( Ondatra zibethicus )

Jarný tok

V marci začína taktiež tok našej sovičky kuvička .Je to zaujímavý druh ktorému sa oplatí venovať . Kuvičok vrabčí (Glaucidium passerinum) je najmenší druh sovy v Európe a pozorovať ho vo voľnej prírode je stále zážitok .. Je to silno teritoriálny druh preto ak ho človek nájde raz , môže ho navštevovať počas celého roku .

Kuvičok vrabčí (Glaucidium passerinum) , Autor: Ľubomír Novák
Kuvičok vrabčí (Glaucidium passerinum) , Autor: Ľubomír Novák

Najčastejší výrazový prostriedok kuvička vrabčieho je monotónny revírny hlas samčeka. Je to veľmi zreteľný hlas, počuteľný na viac než kilometer. Pozostáva z jednotlivých jasných flautovitých tónov tű. Tónová výška môže byť individuálne rozdielna. Občas znie zreteľne dvojslabične tüí. Po začiatočnom nižšom tóne tü nasleduje vyšší konečný tón í. Tento variant býva vplietaný medzi rady monotónnych volaní tű. Často tvorí začiatočný článok nového radu monotónnych volaní tű. Monotónny revírny hlas je podobný hlasu hýľa, znie však silnejšie, je konštantný v dĺžke tónu ako aj v odstupoch jednotlivých tónov (dvojsekundové intervaly).túto formu revírneho hlasu možno obzvlášť často počuť začiatkom jarného toku, v jeho prvej fáze vo februári a v marci. Ak je samček vzrušený, vydáva tremolujúci revírny hlas, ktorý znie ako „tü.üüü … tü.üüü … tü.üüü … tü.üüü …“.

zdroj: Wikipédia.com

Hlasové prejavy:

Fotolovcov kalendár:

 • Január
 • Február
 • Marec
 • Apríl
 • Máj
 • Jún
 • Júl
 • August
 • September
 • Október
 • November
 • December

Celkovo 2,559 zobrazení, z toho dnes 2 !

Zdieľať na

Vložiť komentár