Mesiac apríl z pohľadu fotolovca

1. apríl – Medzinárodný deň vtáctva

Prvý apríl sa zvyčajne spája so žartmi, ale v kalendári environmentalistu je 1. apríl Svetovým dňom vtáctva. Prvoaprílová ochranárska tradícia sa zrodila ešte v časoch rakúsko-uhorskej monarchie. Založil ju slovenský prírodovedec Oto Hermann, ktorý sa narodil, žil a pôsobil v Brezne. Oto Herman (1835 až 1914) zasvätil prvý apríl vtákom po prvýkrát v roku 1900. Vo vtedajšom Rakúsko-Uhorsku to bolo zorganizované ako zaujímavá akcia pre školy. Spolu s vtákmi sa v tento deň oslavovali aj stromy. Pre ochrancov prírody je 1. apríl dňom vtáctva najmä preto, že práve v apríli k nám zvyčajne priletí najviac sťahovavých vtákov. Ornitológovia odhadujú, že na Slovensko priletí každý rok približne 30 miliónov vtákov, z toho prevažná časť – asi dve tretiny – v apríli. Väčšina vtákov prilieta do našich končín z Afriky, menej z Ázie. Medzi prvými prilietajú drozdy, škovránky a cíbiky, bociany a lastovičky. Okrem týchto najznámejších poslov jari medzi sťahovavé vtáky patria aj orol krikľavý, prepelica poľná, slávik alebo kukučka, ktorá prilieta až na prelome apríla a mája.

Kukučka obyčajná ( Cuculus canorus) , Autor: Lukáš Andreides , Canon 7D + 70-200mm F/2.8

Apríl je u nás od roku 1952 oslavovaný ako mesiac lesov. Lesy pokrývajú plochu okolo 2miliónov hektárov, čo je asi 42% rozlohy Slovenska.
Lesy sú neoddeliteľnou súčasťou obrazu Slovenska. Tvoria najdokonalejšie rastlinné spoločenstvo v prírode. Lesné porasty sú živými organizmami, ktoré rastú, dospievajú a hynú podľa toho sa k ním treba správať. Význam lesov pre človeka je nenahraditeľný preto si zaslúžia našu ochranu a to nielen počas mesiaca lesov.
Les a všetko čo v ňom žije po stáročia existovalo v dokonalej harmónii. V lese nič nevýjde nazmar, všetko má svoje miesto, význam a trvanie – prirodzený kolobeh života.
Príroda a les zvlášť je pre nás tým najlepším zdrojom poučenia, a knihou, ktorú by sme mali čítať pomaly a dôkladne, pretože nikde inde nenájdeme lepší zdroj poznania a múdrosti.

Upozornenie:

Každoročne sa v mesiaci apríl v prírode zvyšuje nebezpečenstvo vzniku požiarov. Dlhodobo najčastejšími príčinami vzniku požiarov v tomto období sú vypaľovanie suchej trávy a porastov, spaľovanie lístia a iných organických zvyškov po jarnom upratovaní, ako aj nedisciplinovanosť a neopatrnosť návštevníkov lesa pri zakladaní ohňa v prírode.


Ja som väčšinou trávil mesiac apríl mimo SK a minulý rok som bol v španielsku fotiť dropy – Drop veľký (Otis tarda) aj tento rok sme mali tam ísť :/ ale všetko sa zrušilo kôly corona vírusu. Tak aspoň budem mať čas aj na iné druhy ktoré žijú u nás na SK ….. Minuloročný fotoreport – Drop veľký – 2019

Drop veľký
Drop veľký (Otis tarda) , Autor: Ľubomír Novák , Nikon D750 + Sigma 150-600mm Sport

Mesiac apríl je pre každého fotolovca veľmi zaujímavý mesiac v ktorom sa dáju pozorovať a nafotiť u nás počas toku veľmi vzácne a chránené druhy vtáctva . Nad hranicou lesa alebo na rašeliniskách prebieha tok holniakov – Tetrov hoľniak / Tetřívek obecný ( Lyrurus tetrix ) .

Tetrov hoľniak ( Lyrurus tetrix ) , Autor: Lukáš Andreides

Hlasové prejavy:

Zvuk zo stránky www.xeno-canto.org

Viac informácii zo života aj tohoto druhu nájdete v dole uvedenom videu – Domov lesných kúr.

Taktiež prebieha tok hlucháňa – Tetrov hlucháň / Tetřev hlušec (Tetrao urogallus) je najväčším kurovitým vtákom na Zemi. Hlucháň sa v strednej Európe vyskytuje len v niektorých horských oblastiach. U nás sa hlucháň udržal na strednom a severnom Slovensku, jeho stavy však sústavne klesajú. Súčasné počty hlucháňa sa odhadujú už len asi na 1 500 jedincov. Hniezdny areál sa za po­sledných 40 rokov výrazne zmenšil. Tetrov hniezdi v starých prirodzených horských smrekových a zmie­šaných lesoch od nadmorskej výšky 600 m po hornú hranicu lesa v severných, stredných a severovýchod­ných oblastiach nášho územia. Populáciu hlucháňov na našom území ohrozuje predovšetkým silný úbytok vhodných biotopov na hniezdenie, výrub starých lesných kom­plexov, vyrušovanie ľuďmi najmä v hniezdnom obdo­bí a odstrel.

Tetrov hlucháň (Tetrao urogallus) , Autor: Lukáš Andreides , Canon 5D III + 600mm F/4 IS

Hlasové prejavy:

Zvuk zo stránky www.xeno-canto.org

Viac informácii zo života aj tohoto druhu nájdete v dole uvedenom videu – Domov lesných kúr.

Do tretice v apríly prebieha tok lesného ducha – jariabka – Jariabok hôrny /Jeřábek lesní ( Tetrastes bonasia ) . Jariabok na rozdiel od hlucháňa a tetrova žije v monogamii. Párikuje sa už na jeseň. Jariabky tokajú v apríli buď na zemi, alebo aj na spodných konároch stromov. Nemajú stále tokaniská. Ľúbostná pieseň samčeka sa skladá z vysokých a ďaleko počuteľných tónov, akéhosi trilkovaného pískania. Jariabok pritom vztyčuje chocholček a vejárobite pohybuje roztvoreným chvostíkom. Stanovište si žiarlivo stráži pred súpermi. Svoj revír si na brieždenie označuje bŕkavými preletmi, pri ktorých hlasito trepoce krídlami, a trepotavými výskokmi. Fotka jariabka dúfam pribudne do mojej zbierky tento rok 🙂 ….

Hlasové prejavy:

Zvuk zo stránky www.xeno-canto.org

Viac informácii zo života aj tohoto druhu nájdete v dole uvedenom videu – Domov lesných kúr.

Jarný tok :

 • Tetrov hoľniak / Tetřívek obecný ( Lyrurus tetrix )
 • Tetrov hlucháň / Tetřev hlušec (Tetrao urogallus)
 • Jariabok hôrny /Jeřábek lesní ( Tetrastes bonasia )

Začínajú hniezdiť :

 • Bažant obyčajný / Bažant obecný (Phasianus colchicus)
 • Tesár čierny / Datel černý ( Dryocopus martius
 • Sokol myšiar / Poštolka obecná ( Falco tinnunculus
 • Jastrab veľký / Jestřáb lesní ( Accipiter gentilis)
 • Myšiak hôrny / Káně lesní ( Buteo buteo)
 • Holub hrivnák / Holub hřivnáč ( Columba palumbus)
 • Vrabec domový / Vrabec domácí ( Passer domesticus)
 • Sluka hôrna / Sluka lesní ( Scolopax rusticola)
 • Škorec obyčajný / Špaček obecný ( Sturnus vulgaris)
 • Ďateľ veľký / Strakapoud velký ( Dendrocopus major )
 • atď …
Ďateľ veľký ( Dendrocopus major ) , Autor: Ľubomír Novák , Nikon D750 + 600mm F/4E FL
Bažant obyčajný (Phasianus colchicus) , Autor: Ľubomír Novák , Nikon D750 + 300mm F/4D

Prilietajú na SK:

 • Kukučka obyčajná / Kukačka obecná ( Cuculus canorus)
 • Orol krikľavý / Orel křiklavý (Aquila pomarina)
 • atď
Orol krikľavý (Aquila pomarina) , Autor: Lukáš Andreides , Canon 5D III + 70-200mm F/2.8 + 2xTC

Dokument:


Fotolovcov kalendár:

 • Január
 • Február
 • Marec
 • Apríl
 • Máj
 • Jún
 • Júl
 • August
 • September
 • Október
 • November
 • December

Celkovo 2,138 zobrazení, z toho dnes 2 !

Zdieľať na

Vložiť komentár