Fotoreport – Bukáček malý

Bukáček malý ( Ixobrychus minutus) patří mezi malé volavky (velikost cca holuba). Bohužel, má tu “čest” být ve společnosti živočichů u kterých se uvádí kriticky ohrožený druh. A tomu odpovídají i jeho počty u nás- v Čechách se udává počet hnízdících párů někde kolem 120-150. Důvodem pro výrazný pokles tohoto druhu u nás (tak jako u mnoha dalších živočichů) je vysoušení mokřadů v minulých letech a intenzivní chov ryb, v jehož důsledku se výrazně snížila plocha rákosin. Předpokládám, že na Slovensku to bude obdobně, i když počty bukáčků malých tam asi budou vyšší.

Bukáček malý (Ixobrychus minutus)

Bukáček malý je tažný pták, který se vrací ze zimoviště na přelomu dubna a května a odlétá v srpnu až září. Jeho typické hnízdní prostředí jsou rákosiny kolem rybníka, případně i mokřady. Hnízdo staví ze stébel ostřice a rákosí umístěné těsně nad vodou. Snáší 4-6 vajec, na kterých se střídají oba rodiče. Mláďata opouštějí hnízdo poměrně brzy, asi po 10-12 dnech, kdy sice ještě nelétají, ale již obratně se pohybují v rákosí v okolí hnízda. Živí se výhradně živočišnou potravou (žáby, měkkýši, hmyz, ryby).

Bukáček malý (Ixobrychus minutus)

Bukáček malý patří mezi ptáky, kterým se říká “duch rákosin” – protože žije velmi skrytě. Ale také je pravdou, že dokáže hnízdit i v místech, kde je poměrně čilý ruch (rybáři, turisti,..) a dokáže se tomu přizpůsobit. Pro fotografa je asi nejideálnější příležitost ho nafotit na jaře po příletu, protože s přibývajícím časem rákos hodně vyroste (což bukáčku malému poskytuje mnohem větší možnosti se skrýt než na jaře). A je to nejideálnější i pro bukáčky, protože v době hnízdění může být snaha o jejich vyfocení pro ně už i rušivá.

Bukáček malý (Ixobrychus minutus)

Já se s ním potkal poprvé letos na jaře, když jsem šel fotit kvakoše. Netušil jsem, že už přiletěli a byl jsem hodně překvapený (slovo hodně ani nevyjadřuje jak moc) když ani ne metr vedle mého krytu zrána, ještě před východem slunka, se něco posadilo na větev ve výši mých očí a já zjistil, že koukám na bukáčka malého. A vydržel tam skoro 20 minut a já ho mohl “jenom” pozorovat (a poslouchat) opravdu z bezprostřední vzdálenosti. A po 20 minutách, kdy už bylo i nějaké světlo, přeletěl na vrbu přede mnou a já si mohl udělat svoje první snímky tohoto krasavce. Toho dne odpoledne jsem šel ještě plánovaně fotit rákosníka proužkovaného a bukáček mě překvapil podruhé – fotím rákosníka a najednou koukám, že z rákosí mě (můj kryt) pozoruje něco většího- bukáček. Po té jsem se s bukáčky potkal ještě několikrát a to na různých lokalitách – dokonce na vypuštěném rybníku při focení bahńáků, kdy jsem zjistil, že jeden z těch 3 písíků je nějaký divný- a byla to samička bukáčka 🙂 Ve strouze, co protékala vypuštěným rybníkem lovila rybičky. Pro mě bylo setkání s tímto opeřencem jedním z nejúžasnějších zážitků jaký jsem při focení zažil.

Bukáček malý (Ixobrychus minutus)
Bukáček malý (Ixobrychus minutus)

Použitá technika:

  • Nikon D7200

Celkovo 1,876 zobrazení, z toho dnes 2 !

Zdieľať na

1 komentár k “Fotoreport – Bukáček malý”

Vložiť komentár