Skrytá roklina v Raji

Slovenský raj z geomorfologického hľadiska patrí do Spišsko-gemerského krasu a leží v severovýchodnej časti Slovenského rudohoria. Je charakteristický členitým terénom, početnými roklinami, potokmi s vodopádmi medzi ktorými sa nachádza niekoľko krasových planín.

Aj napriek neveľkej rozlohe (necelých 20 000ha) a početnosti turistických chodníkov (vyše 300km) je bohatý na faunu a samozrejme aj flóru. Vzhľadom na vysokú lesnatosť (vyše 90% územia) a ťažko prístupný terén, nie je úplne jednoduché stretnúť voľne žijúce zvieratá, nie to ich ešte pozorovať a foto-dokumentovať. Už dlhšie navštevujem Jednu krásnu roklinu, ktorá mi prichystala niekoľko nezabudnuteľných zážitkov. Hneď v úvode ma upútala svojou krásou a divokosťou.


Môj záujem o ňu sa stupňoval, keď som opakovane na potulkách nachádzal pobytové znaky našej najväčšej šelmy.

Trus medveďa hnedého

Poháňaný túžbou ďalších zážitkov boli opätovné návštevy nevyhnutné a niesli so sebou stretnutia napr. hniezdiaceho páru sovy dlhochvostej, ktorú sa mi bohužiaľ nepodarilo adekvátne. Hneď na úvod mi jasne naznačila, že sa mi môže na moje foto …

Sova dlhochvostá (Strix uralensis)

Ďalšia krásna príhoda bola, keď som sa snažil prejsť jedným strmým skalným hrebeňom na ktorom ma čakal hrdý odvážny cap-samotár, ktorý ma však za žiadnu cenu nechcel nechať prejsť cez jeho ležovisko. Už veľa krát som zažil, pre nich tak typické „syčanie“, avšak daný samec najskôr zaujal postoj na vyvýšenej skale nado mnou už so spomínaným sykotom, no neskôr neváhal hrabať prednou raticou o zem a keď som čo i len naznačil pohyb vpred vyštartoval mojím smerom. Jeden, i keď nie „najstrašidelnejší“ takýto výpad sa mi podarilo aj natočiť.

Kamzík vrchovský (Rupicapra rupicapra )
Kamzík vrchovský (Rupicapra rupicapra )
Kamzík vrchovský (Rupicapra rupicapra )

Na stromoch relatívne často možno zazrieť Ďatľa trojprstého, ktorý či už sám, alebo pri výučbe svojich ratolestí vysokej školy ďubníckej, čistí les od podkôrneho hmyzu

Ďubník trojprstý (Picoides tridactylus) 
Ďubník trojprstý (Picoides tridactylus) 
Ďubník trojprstý (Picoides tridactylus) 

Pri návšteve rokliny v jeden sychravý deň som mal šťastie i na autora vyššie uvedenej fotografie, stáleho nájomníka tak krásneho prostredia.

Medveď hnedý ( Ursus arctos )
Medveď hnedý ( Ursus arctos )

V ústi rokliny možno nájsť dávne pozostatky minulých bojov, ktoré pre niekoho priniesli smrť, no pre iného zasa život.

Roklina v Slovenskom raji

Čím sú lesy hustejšie, temnejšie a osamelejšie, čo v spomínanej rokline sú, tým viac sa tam vyskytuje pravý obyvateľ stromov, ktorým je kuna. Už niekoľko krát som mal tu česť, no na fotku mi nedala ani najmenšiu šancu. Po niekoľkých skokoch sa mi stratila v poraste. Nedávno sa však na mňa usmialo šťastie a ja som sa s ňou mohol opäť stretnúť a spraviť niekoľko záberov.

Kuna lesná (Martes martes)
Kuna lesná (Martes martes)

Nie nadarmo sa volá táto oblasť Slovenska Rajom.

Celkovo 2,283 zobrazení, z toho dnes 4 !

Zdieľať na

Vložiť komentár