Voda je život

Voda priťahuje život, život priťahuje ďalší život a tak sa to pekne hromadí a množí. Aj mňa pritiahla. Slovo diletant je od latinského lacere čo znamená lákať/priťahovať (lahôdky … už ti to došlo!), takže diletant je niekto čo robí to i ono lebo ho to láka a priťahuje. Žiadna veľká múdrosť, aj keď sa to slovo vekom u nás zmenilo … Čítať viac

Život je pohyb

Veľmi zriedka vidno v slovenských „wild life“ (joj ako už nemám rád to slovo) fotografických končinách nejakú abstrakciu toho WL. Či už to je príroda ako krajinka, zviera v nej, alebo aj ten „drevnatý“ útrpný portrét vtáčika na vetvičke, jeleňa na rúbani a podobne. Zážitok z fyzickej blízkosti a nazretia do ich sveta je zrejme tak silný, že sa pretavil … Čítať viac

BIF (birds in flight) ako fotografovať letiace vtáky

Dá sa urobiť fotka kedy je vták v letu zaostrený za konárom, za rákosím, doslova „za rohom“ keď ho už AF systém nemôže vidieť? Môžeš komponovať záber na full frame (ďalej FF) tak aby si mal vtáčika takmer v ľubovoľnej časti obrazu/hľadáčika? Môže byť vták v letku in focus aj keď sa nachádza mimo pole AF senzora vo … Čítať viac