Domov lesných kúr

Krátky dokument – Domov lesných kúr natočený pomocou fotopascí … V dokumente nájdete kurovité vtáky: Tetrov hoľniak / Tetřívek obecný ( Lyrurus tetrix ) Tetrov hlucháň / Tetřev hlušec (Tetrao urogallus) Jariabok hôrny /Jeřábek lesní ( Tetrastes bonasia )